27 grudnia 2021 r. po raz pierwszy świętowaliśmy Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. 103 lata temu nasi przodkowie odnieśli militarne i polityczne zwycięstwo. Zostało ono zbudowane na fundamencie pracy organicznej oraz sile polskiej tradycji i kultury. To powód do dumy i radości. Społeczność Szkoły w Pawłowicach noszącej imię Powstańców Wielkopolskich – uczciła pamięć tych, dla których wolności, wspólnota, Ojczyzna były warte wielkich poświęceń. Po oficjalnych przemówieniach wywieszono flagę powstańczą otrzymaną od Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Następnie wszyscy udali się na cmentarz parafialny, by złożyć hołd tym uczestnikom Powstania Wielkopolskiego, którzy tutaj zostali pochowani. Na grobach bohaterów tamtych wydarzeń zapalono znicze.