"Szkoła Pamięta" to inicjatywa Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jej celem było zorganizowanie w środowisku lokalnym działań, dzięki którym można upamiętnić ważne postaci oraz wydarzenia. Do tej akcji przyłączyła się Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich z Pawłowicach. Przygotowano tematyczną wystawę, a 25 października 2015 roku młodzież odwiedziła groby i zapaliła znicze. (fot. Kinga Urbańczak)