W poniedziałek, 27 maja 2019 roku, odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pierwszemu wójtowi gminy Krzemieniewo, Władysławowi Lesterowi. Na uroczystość zaproszona została rodzina Władysława Lestera oraz wszyscy, którzy chcieli oddać zasłużony, choć mocno spóźniony, hołd osobie, która w sposób szczególny przyczyniła się do rozwoju naszej społeczności lokalnej. Do tej pory najstarsi mieszkańcy naszej gminy pamiętają Władysława Lestera jako kogoś wyjątkowego, kto w tych ciężkich przedwojennych czasach potrafił jednoczyć ludzi i przekonywać ich do podejmowania wspólnych działań na rzecz MAŁEJ OJCZYZNY. Więcej informacji o pierwszym wójcie gminy Krzemieniewo przeczytać można po zeskanowaniu QR Code na tablicy.