2 marca 2020 roku klasy pierwsze ze Szkoły Podstawowej w Drobninie wraz z wychowawcami pojechały do biblioteki do Krzemieniewa na spotkanie z poetką panią Krystyną Grys. Pani Krystyna zaprezentowała dzieciom wiersze o zwierzętach. Opowiedziała także o swoich własnych zwierzętach domowych i o przygodach i niezwykłych zdarzeniach, jakie miały miejsce w związku z tymi zwierzętami. Dzieci otrzymały na pamiątkę wierszyk o Zoo z autografem poetki oraz nabyły książeczki z jej utworami.