Samorząd Szkoły w Pawłowicach ogłosił konkurs pt. "Kocham Cię Polsko", którego celem było upowszechnianie wiedzy na temat Konstytucji 3 Maja, kształtowanie wśród dzieci postaw patriotycznych, propagowanie obchodów świąt narodowych oraz kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na określone tematy. W załączeniu kilka prac. Więcej informacji i wyników konkursu należy szukać na stronie internetowej Szkoły w Pawłowicach.