Od połowy marca m.in. w szkołach w Pawłowicach i Oporówku prowadzona jest nauka zdalna. Uczniowie wykonywali prace w ramach zajęć z plastyki on-line. Niektóre z tematów to "Grecka waza" i "Rzymska mozika" - klasa 4, "Dama z łasiczką inaczej" - klasa 7, kompozycja statyczna i dynamiczna, "Martwa natura"- klasa 5, rzeźba i płaskorzeźba - "Medal" - klasa 6, "Wiosna" - klasa 1, Plakat - EKO. Nauczyciele dziękują serdecznie rodzicom, którzy wspierali swoje dzieci i wielokrotnie im pomagali. Brawa dla dzieci, rodziców i nauczycieli.