W dniach 8-9.08.2020r. w Nowym Belęcinie Wojsko Obrony Terytorialnej obywało szkolenie z reagowania kryzysowego w SRO. Szkolenie było realizowane we współpracy z OSP Krzemieniewo i OSP Pawłowice. Główny nacisk podczas szkolenia był położony na udzielanie pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych i udzielanie pomocy przed medycznej. Żołnierze m.in. ćwiczyli resuscytację krążeniowo- oddechową, posługiwanie się respiratorem AED oraz przygotowanie poszkodowanego do transportu medycznego. Drugiego dnia szkolenia kompania realizowała strzelanie indywidualne.