W poniedziałek, 1 lutego 2020 roku w szkole w Pawłowicach obchodzono Święto Patrona Szkoły - Powstańców Wielkopolskich. Z tej okazji uczniowie klas 1-3 po wysłuchaniu przemówienia przewodniczącej Samorządu Szkolnego Nikoli Józefiak i obejrzeniu filmu dotyczącego Powstania Wielkopolskiego, udali się pod pomnik poświęcony mieszkańcom parafii pawłowickiej poległych w latach 1914 - 1921. Każda klasa zapaliła znicz i uczciła pamięć osób walczących za wolność Ojczyzny, w tym Powstańców Wielkopolskich.