16 i 19 marca 2021 r. uczniowie klas I-III ze Szkół Podstawowych w gminie Gminy Krzemieniewo uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez psycholog Annę Sprutę – Szymlet z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Głównym tematem poruszanym podczas spotkania była przemoc jakiej młodzi ludzie mogą doświadczyć w życiu codziennym, w tym cyberprzemocy. Pani psycholog wytłumaczyła jakie zagrożenia mogą być wywołane przez cyberprzemoc oraz jakie konsekwencje na psychice młodego człowieka wywołuje agresja. Uczniowie otrzymali też plecaki, śniadaniówki, bidony oraz ręczniczki zakupione z budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które mają służyć propagowaniu zdrowego trybu życia według hasła:" W zdrowym ciele zdrowy duch" . Całe przedsięwzięcie zostało zorganizowane w pełnym reżimie sanitarnym.