23 marca w Centrum Rekreacji i Sportu OAZA w Kórniku odbył się centralny egzamin Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego na stopnie mistrzowskie Poom/Dan w Taekwondo Olimpijskim. W komisji zasiedli: Prezes Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego Artur Chmielarz - egzaminator KUKKIWON oraz Piotr Wesołek Egzaminator Klasy Mistrzowskiej PZTO. Trener pawłowickiego klubu KUK-SON Damian Sadowski pomyślnie zdał egzamin na stopień 5 DAN. Po egzaminie powiedział: "Chciałbym w tym miejscu podziękować dwóm osobom dzięki którym: "jestem, tym kim jestem !!!" Mojej wspaniałej żonie Agnieszce, za wsparcie, zrozumienie i cierpliwość, oraz mojemu trenerowi Markowi Tyczyńskiemu z UKS GROM Leszno, dzięki któremu Taekwondo stało się moją pasją i życiem! Dziękuje Mistrzu!"