W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie zorganizował akcję "Kolorowy zajączek". Do udziału w tej akcji zaproszono wszystkie szkoły i żłobek z terenu Gminy Krzemieniewo. Zaangażowanie szkół i żłobka (Nauczycieli, Rodziców i Dzieci) przeszło najśmielsze oczekiwania. Dzięki temu obdarowano słodyczami i artykułami szkolnymi 70 dzieci oraz 23 osoby dorosłe. Osoby obdarowane zostały wytypowane przez pracowników GOPS oraz szkoły. Serdecznie dziękujemy!