Dnia 29 kwietnia w GCK w Krzemieniewie został rozstrzygnięty konkurs pt. "Kotylion z okazji Święta Konstytucji 3 Maja". Celem konkursu było m.in kształtowanie postaw patriotycznych, uczczenie uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rozwijanie inwencji twórczej oraz wrażliwości estetycznej dzieci. W konkursie mogli wziąć udział dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Na konkurs wpłynęło 8 pomysłowych oraz twórczych i starannie wykonanych prac. W ocenie kotylionów wzięła udział Komisja w składzie: Sylwia Stróżyńska, Malwina Biernaczyk oraz Patrycja Bartkowiak. Po długich naradach, w wyniku wnikliwej oceny nadesłanych prac Komisja postanowiła nagrodzić prace następujących uczestników konkursu: I miejsce: Szymon Student II miejsce: Marcelina Kaliska III miejsce: Bronisław Kamieniarz Zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni 6 maja 2021r. (tj. czwartek). Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom za zaangażowanie oraz twórczą pracę.