Leszczyński KRUS już po raz jedenasty wręczył nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej technice obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym . Komisja konkursowa oceniała prace nie tylko pod względem walorów estetycznych, ale też zgodności z tematyką konkursu i jej trafności przedstawienia. W najmłodszej grupie wiekowej I miejsce zajął Filip Ratajczak - uczeń klasy 2a Szkoły Podstawowej w Pawłowicach.