27 sierpnia 2019 roku powołano Stowarzyszenie Krzemieniewski Uniwersytet III Wieku. Więcej informacji na stronie www.kutw.krzemieniewo.pl