1 czerwca 2021 roku uczniowie klasy 2 b wzięli udział w pokazie doświadczeń fizycznych zorganizowanym przez Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie. Naukowcy zabrali dzieci do magicznego świata nauki poprzez szereg doświadczeń, które z powodzeniem można powtórzyć w domu. Na zakończenie spotkania został przeprowadzony quiz pt. „Zrozumieć fizykę”. Zadaniem uczestników quizu było odpowiadanie na zadane pytania za pośrednictwem czata. Poprawne i zarazem najszybsze odpowiedzi były nagradzane. Z klasy 2 b najlepiej spisała się Jagoda Hemmerling, która otrzymała dyplom i upominki.. Cała klasa została również obdarowana gadżetami Instytutu Fizyki Jądrowej.