Inauguracja roku szkolnego w szkole w Pawłowicach odbyła się 1 września 2021 na boisku, zgodnie z reżimem sanitarnym. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i przywitaniu zebranych przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego, głos zabrała pani Dyrektor, Mirosława Graf. W swoim przemówieniu zwróciła uwagę na szczególną sytuację epidemiczną i związane z nią wzmożone wymogi higieniczno – sanitarne w szkole. Poinformowała o zmianach w gronie pedagogicznym i wręczyła nagrody jubileuszowe – w tym roku swoje jubileusze pracy obchodzili: Maria Wawrzyniak, Ewa Dąbrowska oraz Waldemar Jarus. Rozpoczęcie roku szkolnego zbiega się z rocznicą wybuchu II wojny światowej. Minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy oddali życie za ojczyznę, a delegacja uczniów zapaliła znicze i złożyła wiązankę pod tablicą upamiętniającą poległych. Po części oficjalnej uczniowie rozeszli się do klas na spotkanie ze swoimi wychowawcami. W nowym roku szkolnym życzymy wszystkim uczniom sukcesów w nauce, wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów oraz satysfakcji z osiąganych wyników.