12 października 2021 roku klasy I i III b ze szkoły w Pawłowicach pod opieką wychowawczyń wzięły udział w lekcji muzealnej “Ginące zawody”. Dzieci dowiedziały się między innymi kim był zdun, czym zajmował się druciarz, jakie prace wykonywali płatnerz i bednarz. Poprzez prezentację dzieci zapoznały się z zajęciami wykonywanymi dawniej, a dziś już praktycznie nieznanymi. Każdy mógł tez dotknąć i obejrzeć eksponaty będące atrybutami i wytworami pracy dawnych rzemieślników. Następnie każdy otrzymał do wykonania zadanie. Młodsze dzieci kolorowały młynarza, a starsze rozwiązywały krzyżówkę, układały nazwy zawodów z rozsypanek i wykreślanek. Była to niezwykle ciekawa, która wzbogaciła nie tylko wiedzę uczniów, ale dała możliwość wykazania się znajomością tematyki