Dnia 9 listopada 2021 r. w Zespole Szkół Specjalnych w Górznie odbył się uroczysty apel na pamiątkę 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano początki państwa polskiego oraz sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez nasz kraj niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za Ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników. W rolę aktorów wcielili się nauczyciele naszej szkoły. Dzień ten stał się dla uczniów lekcją historii. O godzinie 11.11. symbolizującej świąteczną datę, odśpiewaliśmy 4 zwrotki hymnu polskiego, angażując się w ten sposób w akcję „Szkoła do hymnu”.