Dzieci z grupy Iskierki ze szkoły w Pawłowicach poznały pluszowych przyjaciół swoich kolegów i koleżanek z grupy oraz śpiewały piosenki o misiach. W zespołach dzieci pomagały misiom odszukać miód, grały w misiowe memory oraz ćwiczyły rączkę podczas tematycznych szlaczków. Czekały również na Iskierki zagadki dotyczące znanych misiów, a w bibliotece dowiedziały się skąd pochodzą znane misie oraz wykonywały ciekawe zadania. W ramach pracy plastycznej Iskierki wykonały misia z kółeczek. Do domku każda Iskierka dostała tematyczny medal, który mogła przekazać swojemu misiowi.