W środę, 17 lipca 2019 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Wójt Gminy Krzemieniewo Radosław Sobecki uroczyście podpisali umowę o dofinansowanie projektu dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Mierzejewo, Oporówko, Oporowo. Projekt realizowany będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania projektu zgodnie z umową wynosi do 63,75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych. Dofinansowanie wyniesie więc: 3.269.468,92 zł. / 1xfot. Damian Marciniak