11 września 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Drobninie miała miejsce szkolna edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie 2019. W uroczystości wzięli udział wszyscy uczniowie i nauczyciele szkoły oraz - zaproszony do wzięcia udziału w czytaniu - Wójt Gminy Krzemieniewo p. Radosław Sobecki. Program rozpoczęła piosenka z repertuaru Marka Grechuty pt.: „Ojczyzna” zaśpiewana przez dziewczęta i chłopców z grupy muzycznej prowadzonej przez p. Elżbietę Cieślę. Następnie prowadzące apel – Aleksandra Adamiak i Magdalena Karpińska (uczennice klasy VIII b) przywitały zebranych i przedstawiły ideę oraz historię ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. W krótkich komentarzach, które były uzupełnieniem wyświetlanej jednocześnie prezentacji multimedialnej, przypomniały, że Narodowe Czytanie to akcja, która odbywa się w całej Polsce - nie tylko w szkołach i na uczelniach, ale również w teatrach, bibliotekach, parkach, na rynkach miast, w domach kultury, w remizach strażackich, muzeach, domach opieki społecznej i wielu innych miejscach i instytucjach nieprzerwanie od roku 2012, czyli od czasu, gdy ówczesny Prezydent RP Bronisław Komorowski zainicjował wspólne czytanie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W ten sposób, do chwili obecnej, w całej Polsce odbyło się już czytanie „Zemsty” Aleksandra Fredry, „Trylogii” Henryka Sienkiewicza; przeczytano teżc„Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego oraz „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Ponadto narratorki przypomniały, iż w roku 2015 akcję Narodowego Czytania objęła swoim honorowym patronatem Para Prezydencka - Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda, która po dzień dzisiejszy czynnie, czytając lektury, w tej akcji uczestniczy. Następnie prowadzące program dziewczęta poinformowały zebranych, że podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowe Czytanie Para Prezydencka (z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta) podjęła decyzję, że lekturami 8. edycji Narodowego Czytania będą :„Dobra pani” Elizy Orzeszkowej, „Dym” Marii Konopnickiej, „Katarynka” Bolesława Prusa, „Mój ojciec wstępuje do strażaków” (ze zbioru „Sanatorium pod Klepsydrą”) Brunona Schulza, „Orka” Władysława Stanisława Reymonta, „Rozdziobią nas kruki, wrony...” Stefana Żeromskiego, „Sachem”Henryka Sienkiewicza i „Sawa” (z cyklu „Pamiątki Soplicy”) Henryka Rzewuskiego. Ostatecznie (z zaproponowanych wyżej lektur) koordynatorka akcji na szkolne czytanie wybrała nowelę „Dym” Marii Konopnickiej. Chwilę potem poproszeni zostali na scenę Wójt Gminy Krzemieniewo - p. Radosław Sobecki oraz Pani Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Drobninie Elżbieta Juskowiak, którzy przepięknie (czytając na zmianę) przedstawili zebranym nowelkę „Dym” Marii Konopnickiej, za co nagrodzeni zostali burzliwymi oklaskami. Na zakończenie uroczystości głos zabrała jeszcze Pani Dyrektor Elżbieta Juskowiak, która podziękowała wszystkim zebranym za piękne przeżycie, jakim było wspólne uczestniczenie w szkolnej edycji akcji Narodowe Czytanie 2019, podziękowała również występującym w apelu uczniom oraz organizatorkom - p. A. Lubińskiej-Hofman i współpracującej z nią p. Karolinie Tarnowskiej - która zadbała o przygotowanie okolicznościowej gazetki oraz udekorowanie i rozświetlenie sceny. W ten sposób, a o czym przekonana jest pisząca te słowa, z pewnością zrealizowany został główny cel akcji, jakim jest „popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury”. (Informacja: p. A. Lubińska-Hofman Zdjęcia: p. J. Kownacki)