W sobotę, 21 maja 2022 Ochotnicza Straż Pożarna w Krzemieniewie świętowała 95-lecie. Uroczystość rozpoczęła mszą św. w drobnińskim kościele, po której strażacy, zaproszeni goście i mieszkańcy przy akompaniamencie Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry z Ponieca przemaszerowali przez Drobnin i Krzemieniewo. Na placu przy Gminnym Centrum Kultury Prezes OSP Krzemieniewo dh Andrzej Praczyk opowiedział historię jednostki. Podczas obchodów nastąpiło przyznanie odznaczeń oraz wyróżnień dla najbardziej zasłużonych. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, gratulując druhnom i druhom pięknego jubileuszu oraz dziękując za ich ofiarność i niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. W trakcie spotkania na ręce prezesa OSP Andrzeja Praczyka przekazano promesę na zakup nowego poj azdu ratowniczo-gaśniczego. Strażacki jubileusz był powiązany z Dniem Dziecka, a zatem przygotowano atrakcje również dla najmłodszych uczestników. Organizatorem wydarzenia była Ochotnicza Straż Pożarna z Krzemieniewa.