16 października 2019 roku odbyło się spotkanie inauguracyjne Krzemieniewskiego Uniwersytetu III Wieku. Słuchacze złożyli ślubowanie, otrzymali listy gratulacyjne oraz wysłuchali pierwszego wykładu. Wygłosił go Antoni Neczyński - redaktor naczelny gazety ABC, a tematem wykładu było SZCZĘŚCIE. (fot. D.Marciniak)