W sobotę, 18 marca 2023 roku, Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie zakończyło cykl zajęć dla dzieci i młodzieży podnoszący kompetencje cyfrowe w ramach projektu "Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury". W trakcie pięciu kilkugodzinnych spotkań uczestnicy zwiększyli umiejętności podstaw programowania oraz algorytmiki i nabyli umiejętności bardziej świadomego działania związanego z korzystaniem z sieci Internet. Na zakończenie szkolenia dzieci otrzymały certyfikat potwierdzający uzyskanie wyżej wymienionych kompetencji. Więcej zdjęć na stronie gck.krzemieniewo.pl