23 października 2019 roku wręczono medale przyznane przez Prezydenta RP "Za długoletnie pożycie małzeńskie. Były życzenia, rozmowy, wspomnienia. (fot. Damian Marciniak)