15 grudnia 2023 r. w restauracji Dobrodziej w Krzemieniewie odbyło się spotaknie wigilijne Koła Emerytów nr 3 z Krzemieniewa. W spotkaniu brali udział emeryci z Krzemieniewa oraz Starego i Nowego Belęcina. Realizacja działania miała na celu kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej oraz pobudzanie aktywności seniorów z terenu gminy Krzemieniewo. W przypadku wielu seniorów udział w spotkaniach organizowanych przez Koło Emerytów jest jedyną możliwością spotkania się ze znajomymi. Dzięki dofinansowaniu działania w ramach inicjatywy Kolorowe okienkow każdy uczestnik spotkania otrzymał upominek.