W ramach inicjatywy Kolorowe Okienko zakupiono baner informacyjno - reklamowy dla Klubu Morsów Zimne Misie. Do Klubu Morsów Zimne Misie należy kilkunastu mieszkańców gminy Krzemieniewo. Członkowie klubu spotykają się w okresie zimowym regularnie nad Jeziorem Górznickim na wspólne morsowanie. Ponadto Klub Morsów Zimne Misie kilka razy w roku bierze udział w krajowych i międzynarodowych zlotach morsów, dlatego tak ważne jest posiadanie baneru, który będzie promował naszych przedstawicieli. Realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia celów: promocja Gminy Krzemieniewo, reprezentowanie Gminy Krzemieniewo podczas wydarzeń organizowanych w różnych miejscach w Polsce, wzrost tożsamości lokalnej.