6 grudnia 2019 roku do Bojanic, za sprawą Sołtysa wsi oraz Rady Sołeckiej, zawitał Święty Mikołaj. Na dzieci czekało wiele atrakcji. Najważniejszą z nich było wręczenie prezentów dzieciom. Dzieci, w oczekiwaniu na Świętego Mikołaja, przystrajały choinkę.