W sobotę, 14 grudnia 2019 r, w pałacu w Pawłowicach spotkali się byli zawodnicy, działacze oraz zaproszeni goście. Świętowali, wspominali minione lata i rozmawiali o przyszłości. Okazja była szczególna, ponieważ klub Zootechnik Pawłowice obchodzi w tym roku 70-lecie.